BAN GIÁM HIỆU

sếp

HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên: Lê Thị Hạnh Năm sinh: 1973 Quê quán: Nam Tiến – Nam Trực – Nam Định
sếp phó 1

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên: Vũ Thị Thanh Thủy Năm sinh: 1975 Quê quán: Nam Tiến – Nam Trực -…
sếp phó 2

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  Họ và tên: Trương Thị Bình Năm sinh: 1976 Quê quán: Nam Tiến – Nam Trực -…