CHI BỘ

images

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

LỄ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC VÀ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CHI BỘ ĐẢNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM TIẾN Chiều ngày 18/9/2019 Chi bộ trường Tiểu học Nam Tiến…