Lịch Công Tác

Lịch công tác tuần 22

Lịch công tác tuần 22 (03-8/12/2018) Chuyên môn tuần 15                                           …

Lịch công tác tuần 21

Lịch công tác tuần 21 (03-8/12/2018) Chuyên môn tuần 14                                           …

Lịch công tác tuần 20

Lịch công tác tuần 20 (26/11-24/11/2018) Chuyên môn tuần 13                                           …

Lịch công tác tuần 19

Lịch công tác tuần 19 (19/11-24/11/2018) Chuyên môn tuần 12                                           …

Lịch công tác tuần 16

Lịch công tác tuần 16 (29/10-03/11/2018) Chuyên môn tuần 9                                           …

Lịch công tác tuần 15

Lịch công tác tuần 15 (22/10-27/10/2018) Chuyên môn tuần 8                                           …

Lịch công tác tuần 14

Lịch công tác tuần 14 (15/10-20/10/2018) Chuyên môn tuần 7                                           …