Lịch Công Tác

Lịch công tác tuần 44

Lịch công tác tuần 44 (Từ 6/5 đến 11/5) Chuyên môn: Ôn tập, kiểm tra                               …

Lịch công tác tuần 43

Lịch công tác tuần 43 (Từ 6/5 đến 11/5) Chuyên môn tuần 35                                   …

Lịch công tác tuần 42

Lịch công tác tuần 42 (Từ 29/4 đến 4/5) Chuyên môn tuần 34                                   …

Lịch công tác tuần 41

Lịch công tác tuần 41 (22/4-27/4/2019) Chuyên môn tuần 33                                         …