Lịch Công Tác

Lịch công tác tuần 51

Lịch công tác tuần 51 (Từ ngày 29/6 – 04/7/2020)                                

Lịch công tác tuần 50

Lịch công tác tuần 50 (Từ ngày 22/6 – 27/6/2020)                                    

Lịch công tác tuần 49

Lịch công tác tuần 49 (Từ ngày 15/6 – 20/6/2020)                                    

Lịch công tác tuần 48

Lịch công tác tuần 48 (Từ ngày 08/6 – 13/6/2020)                                    

Lịch công tác tuần 47

Lịch công tác tuần 47(Từ ngày 01/6 – 6/6/2020)                                    

Lịch công tác tuần 46

Lịch công tác tuần 46 (Từ ngày 25/5 – 30/5/2020)                                    

Lịch công tác tuần 45

Lịch công tác tuần 45 (Từ ngày 18/5 – 23/5/2020)                                    

Lịch công tác tuần 44

Lịch công tác tuần 44 (Từ ngày 11/5 – 16/5/2020                                    

Lịch công tác tuần 43

Lịch công tác tuần 43 (Từ ngày 04/5/2020 – 09/5/2020)                                  …

Lịch công tác tuần 42

Lịch công tác tuần 42 (Từ ngày 27/4/2020 – 02/5/2020)                                  …