Lịch Công Tác

Lịch công tác tuần 14

Lịch công tác tuần 14 (Từ ngày 14/10/2019 – 19/10/2019)                                  …

Lịch công tác tuần 13

Lịch công tác tuần 13 (Từ ngày 07/10/2019-12/10/2019)                                      …

Lịch công tác tuần 12

Lịch công tác tuần 12 (Từ ngày 30/9/2019-5/10/2019)                                      …

Lịch công tác tuần 11

Lịch công tác tuần 11 (Từ ngày 23/9/2019-28/9/2019)                                      …

Lịch công tác tuần 10

Lịch công tác tuần 10 (Từ ngày 16/9/2019-21/9/2019)                                       …

Lịch công tác tuần 9

Lịch công tác tuần 9 (Từ ngày 9/9/2019-14/9/2019)                                       …