Lịch Công Tác

Lịch công tác tuần 30

Lịch công tác tuần 30 (Từ ngày 30/12/2019 – 04/01/2020)                                  …

Lịch công tác tuần 29

Lịch công tác tuần 29 (Từ ngày 27/01/2020 – 01/02/2020)     Chuyên môn tuần 21          …

Lịch công tác tuần 28

Lịch công tác tuần 28 (Từ ngày 20/01/2020 – 04/01/2020)                                  …

Lịch công tác tuần 27

Lịch công tác tuần 27 (Từ ngày 13/01/2020 – 1/801/2020)                                  …

Lịch công tác tuần 26

Lịch công tác tuần 26 (Từ ngày 06/01/2020 – 11/01/2020)                                  …

Lịch công tác tuần 25

Lịch công tác tuần 25 (Từ ngày 30/12/2019 – 04/01/2020)                                  …

Lịch công tác tuần 24

Lịch công tác tuần 24 (Từ ngày 23/12/2019 – 28/12/2019)                                  …

Lịch công tác tuần 23

Lịch công tác tuần 23 (Từ ngày 16/12/2019 – 21/12/2019)                                  …

Lịch công tác tuần 22

Lịch công tác tuần 22 (Từ ngày 9/12/2019 – 14/12/2019)                                  …

Lịch công tác tuần 21

Lịch công tác tuần 21 (Từ ngày 2/12/2019 – 7/12/2019)                                  …