Lịch Công Tác

Lịch công tác tuần 44

Lịch công tác tuần 44 (Từ 6/5 đến 11/5) Chuyên môn: Ôn tập, kiểm tra                               …

Lịch công tác tuần 43

Lịch công tác tuần 43 (Từ 6/5 đến 11/5) Chuyên môn tuần 35                                   …

Lịch công tác tuần 42

Lịch công tác tuần 42 (Từ 29/4 đến 4/5) Chuyên môn tuần 34                                   …

Lịch công tác tuần 41

Lịch công tác tuần 41 (22/4-27/4/2019) Chuyên môn tuần 33                                         …

Lịch công tác tuần 40

Lịch công tác tuần 40 (15/4-20/4/2019) Chuyên môn tuần 32                                         …

Lịch công tác tuần 39

Lịch công tác tuần 39 (8/4-13/4/2019) Chuyên môn tuần 31                                         …

Lịch công tác tuần 38

Lịch công tác tuần 38 (1/4-7/4/2019) Chuyên môn tuần 30                                         …

Lịch công tác tuần 37

Lịch công tác tuần 37 (25/3-31/03/2019) Chuyên môn tuần 29                                         …

Lịch công tác tuần 36

Lịch công tác tuần 36 (18/3-23/03/2019) Chuyên môn tuần 28                                         …

Lịch công tác tuần 35

Lịch công tác tuần 35 (11/3-16/03/2019) Chuyên môn tuần 27                                         …