Lịch Công Tác

Lịch công tác tuần 20

Lịch công tác tuần 20 (Từ ngày 25/11/2019 – 30/11/2019)                                  …

Lịch công tác tuần 19

Lịch công tác tuần 19 (Từ ngày 18/11/2019 – 23/11/2019)                                  …

Lịch công tác tuần18

Lịch công tác tuần 18 (Từ ngày 04/11/2019 – 09/11/2019)                                  …

Lịch công tác tuần 17

Lịch công tác tuần 17 (Từ ngày 04/11/2019 – 09/11/2019)                                  …

Lịch công tác tuần 16

Lịch công tác tuần 16 (Từ ngày 28/10/2019 – 02/11/2019)                                  …

Lịch công tác tuần 15

Lịch công tác tuần 15 (Từ ngày 21/10/2019 – 26/10/2019)                                  …

Lịch công tác tuần 14

Lịch công tác tuần 14 (Từ ngày 14/10/2019 – 19/10/2019)                                  …

Lịch công tác tuần 13

Lịch công tác tuần 13 (Từ ngày 07/10/2019-12/10/2019)                                      …

Lịch công tác tuần 12

Lịch công tác tuần 12 (Từ ngày 30/9/2019-5/10/2019)                                      …

Lịch công tác tuần 11

Lịch công tác tuần 11 (Từ ngày 23/9/2019-28/9/2019)                                      …