Lịch Công Tác

Lịch công tác tuần tuần 34

Lịch công tác tuần 34 (04/3-09/03/2019) Chuyên môn tuần 26                                         …

Lịch công tác tuần 33

Lịch công tác tuần 33 (25/2-02/03/2019) Chuyên môn tuần 25                                         …

Lịch công tác tuần 32

Lịch công tác tuần 32 (18/-23/02/2019) Chuyên môn tuần 24                                         …

Lich công tác tuần 31

Lịch công tác tuần 31 (11/-16/02/2019) Chuyên môn tuần 23                                         …

Lịch công tác tuần 30

Lịch công tác tuần 30 (04/-10/02/2019) Thứ/ ngày Sáng Trực ban Chiều Trực ban Hai   04/2

Lịch công tác tuần 29

Lịch công tác tuần 29 (28/1-02/02/2019) Chuyên môn tuần 22                                           …

Lịch công tác tuần 28

Lịch công tác tuần 28 (21-26/01/2019) Chuyên môn tuần 21                                           …

Lịch công tác tuần 27

Lịch công tác tuần 27 (07-12/01/2019) Chuyên môn tuần 20                                           …

Lịch công tác tuần 26

Lịch công tác tuần 26 (07-12/01/2019) Chuyên môn tuần 19                                           …

Lịch công tác tuần 25

Lịch công tác tuần 25 (01-06/01/2019) Chuyên môn tuần 18                                           …