Tin tức

69671685_2395596320716179_8478770143910952960_n

Kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2019

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰCTRƯỜNG TIỂU HỌC NAM TIẾN       Số: …../KH-THNT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Nam Tiến, ngày 02 tháng 5…