Lịch công tác tuần 35

Tháng Ba 14, 2020 3:32 chiều

Lịch công tác tuần 35 (Từ ngày 09/3/2020 – 14/03/2020)                                       

Thứ/ ngày Sáng Trực ban Chiều Trực ban
Hai 

9/3

HS nghỉ học  T:Hạnh ; Hằng HS nghỉ học  T: Hạnh Hằng
  K1 lao độngVS S: Bình, Huệ  S: Bình, Huệ
Ba

10/3

HS nghỉ học  T: Thủy, Hà HS nghỉ học  T: Thủy, Hà
K2 lao động VS  S: Hạnh, Huệ    Đc Hạnh, Huệ
 

11/3

HS nghỉ học  T: Thủy, Thêu  HS nghỉ học  T: Thủy, Thêu
 K3 lao động VS  S: Bình,Hương    S: Bình, Hương
 Năm

12/3

HS nghỉ học; T: Thủỷ, Mỹ  HS nghỉ học  T: Thủy, Mỹ
 K4 lao động VS S: Bình, Hương S:  Bình, Hương
Sáu

13/3

HS nghỉ học;  T: Hạnh, Hà  HS nghỉ học. T: Hạnh , Hà
 K5 lao động vệ sinh S: Bình, Huệ   S: Bình, Hương
Bảy

14/3

 Tổng lao động VS theo KH lao động ngày CN xanh    T: Thủy