Lịch công tác tuần 25 (Tuần CM18)

Tháng Một 2, 2018 7:06 sáng

 Tuần 25: Từ 01/01/2018 đến 06/01/2018                                                         Trực tuần: 1B

Thứ/ ngày Sáng Trựcban Chiều Trực ban
Hai

1/1

Nghỉ tết Nghỉ tết Đc Hạnh
Đc Hằng
Ba

2/1

Đ.c  Thủy  Họp HT tại TH Nam Hồng Đc Hạnh
Lên lớp Đc Hà Lên lớp Đc Hà

3/1

Kiểm tra chất lượng khối 4; 5 Đc Hạnh Kiểm tra chất lượng K1, 2; 3 Đc Hạnh
Đc  Thu Đc Thu
Năm

4/1

Kiêm tra chất lượng K3;4;5 Đc Hạnh Chấm thi Đc Hạnh
Lên lớp Đc Thêu Lên lớp Đc Thêu
Sáu

 5/1

 Tổng hợp kết quả Đc Thủy Đc Thủy
 Tập huấn CM cấp trường Đc Thu Lên lớp; Đc Thêu
Bảy

6/1

Họp HĐSP Đc Thủy Đ.c Hạnh
 Thi Olympic TA cấp trường  Đc Thêu Đc Hà