Lịch công tác tuần 44

Tháng Năm 13, 2019 8:01 sáng

Lịch công tác tuần 44 (Từ 6/5 đến 11/5)

Chuyên môn: Ôn tập, kiểm tra                                                                             Trực tuần: 1A

Thứ/ ngày Sáng Trực ban Chiều Trực ban
Hai13/5 Giao ban   Đc Thủy Lên lớp  Đc Hạnh
 Lên lớp  Đc Hằng  Lấy đề thi, duyệt KHPT  Đc Hằng
Ba14/5 KT chất lượng K1,2,3  Đc Thủy Chấm thi  Đc Hạnh
   Đc Thêu    Đc Thêu
15/5 Lên lớp  Đc Thủy  Lên lớp  Đc Hạnh
 HT công tác tại Trực Hưng  Đc Hà  HT công tác tại Trực Hưng  Đc Hà
Năm 16/5  Lên lớp  Đc. Thủy Lên lớp Đc Hạnh
 Nộp BC chất lượng cuối năm Đc Thu Đc Thu
Sáu17/5 Lên lớp  Đc. Thủy Lên lớp Đc Thủy
 Duyệt BCCN, đăng kí sách Đc Thêu Đc Thu
Bảy18/5 Trải nghiệm tại ngày hội STEM QG Đc Thủy  Trải nghiệm tại STEM QG  Đc Hạnh
   Đc Hà  Đc Hằng

Chủ nhật: Trải nghiệm tại STEM quốc gia