Lịch công tác tuần 34

Tháng Ba 14, 2020 3:27 chiều

Lịch công tác tuần 34 (Từ ngày 02/3/2020 – 7/03/2020)                                       

Thứ/ ngày Sáng Trực ban Chiều Trực ban
Hai 

2/3

HS nghỉ học  T:Hạnh ; Hằng HS nghỉ học  T: Hạnh Hằng
  K1 lao độngVS S: Bình, Huệ  S: Bình, Huệ
Ba

3/3

HS nghỉ học  T: Thủy, Hà HS nghỉ học  T: Thủy, Hà
K2 lao động VS  S: Hạnh, Huệ    Đc Hạnh, Huệ

 4/3

HS nghỉ học  T: Thủy, Thêu  HS nghỉ học  T: Thủy, Thêu
 K3 lao động VS  S: Bình,Hương    S: Bình, Hương
 Năm

5/3

HS nghỉ học;  HT và đc Tập huấn tại Nam Định T: Thủỷ, Mỹ  HS nghỉ học  T: Thủy, Mỹ
 K4 lao động VS S: Bình, Hương  HT và đc Tập huấn tại Nam Định S:  Bình, Hương
Sáu

6/3

HS nghỉ học; HTvà đc Tập huấn tại Nam Định  T: Hạnh, Hà  HS nghỉ học. Đc Thơ tập huấn tại Nam Định T: Hạnh , Hà
 K5 lao động vệ sinh S: Bình, Huệ   S: Bình, Hương
Bảy

7/3

 Kỉ niệm ngày 8/3    T: Thủy