LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (CM TUẦN 19)

Tháng Một 8, 2018 8:05 sáng

 Tuần 26: Từ 08/01/2018 đến 13/01/2018                                            Trực tuần: 1C

Thứ/ ngày Sáng Trựcban Chiều Trựcban
Hai

8/1

SHTT – Chào cờ đầu tuần Đc Thủy Nộp báo cáo chất lượng ( Đc Thủy) Đc Hạnh
Lên lớp Đc Hạnh Lên lớp Đc Hằng
Ba

9/1

Chấm vở sạch, chữ đẹp HKI Đc  Thủy Chấm vở sạch, chữ đẹp HKI Đc Hạnh
Lên lớp – Thi Hùng biện TA cấp tỉnh Đc Hà Lên lớp – Thi hùng biện TA cấp tỉnh Đc Hà

10/1

Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên Đc Thủy Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên Đc Hạnh
Đc  Thu Đc Thu
Năm

11/1

Tổng hợp kết quả thi đua học sinh Đc Hạnh Họp Ban đại diện CMHS trường Đc Hạnh
Lên lớp Đc Thêu Lên lớp Đc Thêu
Sáu 

12/1

Tổng hợp kết quả thi đua Đc Thủy Tổng hợp kết quả thi đua Đc Thủy
Lên lớp Đc Thu Lên lớp; Đc Thêu
Bảy

13/1

Họp CMHS các lớp Đc Thủy Họp HĐ thi đua bình thi đua HKI Đ.c Hạnh
Họp tổ CM