Lịch công tác tuần 27 (CM tuần 19)

Tháng Một 14, 2018 5:19 chiều

Tuần 26: Từ 15/01/2018 đến 20/01/2018                                            Trực tuần: 1D

Thứ/ ngày Sáng Trựcban Chiều Trựcban
Hai

15/1

SHTT – Giao ban tuần Đc Thủy Họp tại Nam Đào (đ.c Hạnh) Đc Thủy
Lên lớp Đc Hạnh Đc Hằng
Ba

16/1

Đc  Thủy Đc Hạnh
Lên lớp  Đc Hà Lên lớp  Đc Hà

17/1

Công tác tại Hải An (đc Hạnh) Đc Thủy Đc Hạnh
Đc  Thu Đc Thu
Năm

18/1

Đc Hạnh Duyệt chương trình LHPTNLHS Đc Hạnh
Lên lớp Đc Thêu Lên lớp Đc Thêu
Sáu

 19/1

Họp Ban TTCMHS Đc Thủy Đc Thủy
Lên lớp Đc Thu Lên lớp; Đc Thêu
Bảy

20/1

LHPTNLHS cấp trường Đc Thủy Đ.c Hạnh