Lịch công tác tuần 27 (CM tuần 20)

Tháng Một 14, 2018 5:19 chiều

Tuần 27: Từ 15/01/2018 đến 20/01/2018                                            Trực tuần: 1D

Thứ/ ngày Sáng Trựcban Chiều Trựcban
Hai15/1 SHTT – Giao ban tuần Đc Thủy Họp tại Nam Đào (đ.c Hạnh) Đc Thủy
Lên lớp Đc Hạnh Đc Hằng
Ba16/1 Đc  Thủy Đc Hạnh
Lên lớp  Đc Hà Lên lớp  Đc Hà
17/1 Công tác tại Hải An (đc Hạnh) Đc Thủy Đc Hạnh
Đc  Thu Đc Thu
Năm18/1 Đc Hạnh Duyệt chương trình LHPTNLHS Đc Hạnh
Lên lớp Đc Thêu Lên lớp Đc Thêu
Sáu 19/1 Họp Ban TTCMHS Đc Thủy Đc Thủy
Lên lớp Đc Thu Lên lớp; Đc Thêu
Bảy20/1 LHPTNLHS cấp trường Đc Thủy Đ.c Hạnh