Lịch công tác tuần 3 – Năm học 2019-2020

Tháng Bảy 29, 2019 8:37 sáng

Lịch công tác tuần 3

                                                                                                                   Trực tuần: đc Uyên

Thứ/ ngày Sáng Trực ban Chiều Trực ban
Hai

29/7

Học kĩ năng sống Đc Hạnh  Sinh hoạt Câu lạc bộ bóng đá; bóng rổ từ 4h đến 5 h30 (Hóa, Cảnh)  Đc Hạnh
Đc Hằng  Đc Hằng
Ba

30/7

 K1,2,3 hoạt động tập thể  Đc Thủy  Đc Thủy
 Khối 4+5 ôn tập  Đc Hà    Đc Hà

31/7

Học kĩ năng sống  Đc Hạnh  Sinh hoạt Câu lạc bộ bóng đá; bóng rổ từ 4h đến 5 h30 (Hóa, Cảnh)  Đc Hạnh
 Đc Thêu  Sinh hoạt CM toàn trường  Đc Thêu
Năm 

1/8

Khối 4+5 sinh hoạt tập thể  Đc. Thủy Đc Thủy
Khối 1,2,3 ôn tập Đc Hà Đc Hà
Sáu

2/8

Học kĩ năng sống  Đc. Hạnh Sinh hoạt Câu lạc bộ bóng đá; bóng rổ từ 4 h đến 5h30 (Hóa, Cảnh) Đc Hạnh
Đc Thêu Đc Thêu
Bảy

3/8