Lịch công tác tuần 37

Tháng Ba 14, 2020 3:38 chiều

Lịch công tác tuần 37 (Từ ngày 23/3/2020 – 28/03/2020)                                       

Thứ/ ngày Sáng Trực ban Chiều Trực ban
Hai

 23/3

HS nghỉ học  T:Hạnh ; Hằng HS nghỉ học  T: Hạnh Hằng
  K1 lao độngVS S: Bình, Huệ  S: Bình, Huệ
Ba

24/3

HS nghỉ học  T: Thủy, Hà HS nghỉ học  T: Thủy, Hà
K2 lao động VS  S: Hạnh, Huệ    Đc Hạnh, Huệ
 

25/3

HS nghỉ học  T: Thủy, Thêu  HS nghỉ học  T: Thủy, Thêu
 Tổng LĐ VS chuẩn bị cho ĐH Đảng bộ xã, treo cờ.  S: Bình,Hương    S: Bình, Hương
 Năm

26/3

HS nghỉ học; T: Thủỷ, Mỹ  HS nghỉ học  T: Thủy, Mỹ
 K4 lao động VS S: Bình, Hương S:  Bình, Hương
Sáu

27/3

HS nghỉ học;  T: Hạnh, Hà  HS nghỉ học. T: Hạnh , Hà
 K5 lao động vệ sinh S: Bình, Huệ   S: Bình, Hương
Bảy

28/3

   T: Thủy