Lịch công tác tuần 4 – Năm học 2019-2020

Tháng Tám 1, 2019 7:40 sáng

Lịch công tác tuần 4

                                                                                                                   Trực tuần: đc Hiền

Thứ/ ngày Sáng Trực ban Chiều Trực ban
Hai

5/8

Học kĩ năng sống Đc Hạnh  Sinh hoạt Câu lạc bộ bóng đá; bóng rổ, cờ vua từ 4h đến 5 h30 (Hóa, Cảnh)  Đc Hạnh
  Đc Hằng Tập huấn: Thủ thuật Word, Xcel; quản lý thư viện lớp (toàn bộ CB, GV, NV): HT  Đc Hằng
Ba

6/8

 K1,2,3 hoạt động tập thể  Đc Thủy    Đc Thủy
 Khối 4+5 ôn tập  Đc Hà    Đc Hà

7/8

Học kĩ năng sống  Đc Hạnh  Sinh hoạt Câu lạc bộ bóng đá; bóng rổ, cờ vua từ 4h đến 5 h30 (Hóa, Cảnh)  Đc Hạnh
 Tập huấn tin học tại Nam Định (đc Thoa)  Đc Thêu  Tập huấn tin học tại Nam Định (đc Thoa)  Đc Thêu
Năm 

8/8

Khối 4+5 sinh hoạt tập thể  Đc. Thủy Tập huấn: XD tiết HĐTNST; tiết sinh hoạt lớp,  tổ chức thi đua trong lớp học (toàn bộ CB, GV): PHT Đc Thủy
Khối 1,2,3 ôn tập. Tập huấn tin học tại Nam Định (đc Thoa) Đc Hà  Tập huấn tin học tại Nam Định (đc Thoa) Đc Hà
Sáu

9/8

Học kĩ năng sống  Đc.Thủy Sinh hoạt Câu lạc bộ bóng đá; bóng rổ, cờ vua từ 4 h đến 5h30 (Hóa, Cảnh) Đc Thủy
 Tập huấn công tác thư viện tại Trực Trung (đ/c Hạnh, Thêu)Tập huấn tin học tại Nam Định (đc Thoa) Đc Thu   Tập huấn công tác thư viện tại Trực Trung (đ/c Hạnh, Thêu)Tập huấn tin học tại Nam Định (đc Thoa) Đc Thu
Bảy

10/8

 Tập huấn công tác thư viện tại Trực Trung (đ/c Hạnh, Thêu)     Tập huấn công tác thư viện tại Trực Trung (đc Hạnh, Thêu)