Lịch công tác tuần 41

Tháng Năm 13, 2019 7:12 sáng

Lịch công tác tuần 41 (22/4-27/4/2019)

Chuyên môn tuần 33                                                                    Trực tuần: 2C

Thứ/ ngày Sáng Trực ban Chiều Trực ban
Hai

22/4

Lên lớp  Đc Thủy Lên lớp  Đc Hạnh
   Đc Hằng    Đc Hằng
Ba

23/4

Lên lớp.   Đc Thủy Lên lớp.   Đc Hạnh
   Đc Thêu    Đc Thêu

24/4

 Lên lớp  Đc Thủy  Lên lớp  Đc Hạnh
 HT công tác tại Trực Hưng  Đc Hà    Đc Hà
Năm 

25/4

 PHT công tác tại Nghĩa Lâm  Đc. Hạnh HT công tác tại Nghĩa Thịnh Đc Thủy
  Đc Thu Đc Thu
Sáu

26/4

Lên lớp  Đc. Hạnh Lên lớp Đc Hạnh
 Đoán đoàn KT của Sở, Họp BT Đc Thêu   Đón đoàn KT của Sở Đc Thu
Bảy

27/4

 Dạy bù TKB thứ hai (29/4) Đc Thủy  Đc Hạnh
   Đc Hà Lao động VSMT  Đc Hằng