Lịch công tác tuần 43

Tháng Năm 13, 2019 7:52 sáng

Lịch công tác tuần 43 (Từ 6/5 đến 11/5)

Chuyên môn tuần 35                                                                                 Trực tuần: 2D

Thứ/ ngày Sáng Trực ban Chiều Trực ban
Hai

6/5

Giao ban   Đc Thủy Lên lớp  Đc Hạnh
 Lên lớp  Đc Hằng    Đc Hằng
Ba

7/5

Lên lớp  Đc Thủy Lên lớp  Đc Hạnh
   Đc Thêu    Đc Thêu

8/5

 Lên lớp  Đc Thủy  Lên lớp  Đc Hạnh
 Đc Hà    Đc Hà
Năm

 9/5

 Kiểm tra chất lượng khối 4;5  Đc. Thủy Kiểm tra chất lượng K4;5 Đc Hạnh
 HS K1,2,3 học BT Đc Thu  HS K1,2,3 học BT Đc Thu
Sáu

10/5

K1,2,3 lên lớp; HT công tác tại N Thịnh  Đc. Thủy Lên lớp Đc Thủy
 K4,5 chấm bài Đc Thêu   HT công tác tại Nghĩa Thịnh Đc Thu
Bảy

11/5

Ôn tập Đc Thủy  Đc Hạnh
   Đc Hà  Đc Hằng

Chủ nhật: Lao động vệ sinh môi trường