Lịch công tác tuần 42

Tháng Năm 13, 2019 7:20 sáng

Lịch công tác tuần 42 (Từ 29/4 đến 4/5)

Chuyên môn tuần 34                                                                                 Trực tuần: 2C

Thứ/ ngày Sáng Trực ban Chiều Trực ban
Hai

29/4

Nghỉ lễ Nghỉ lễ
     
Ba

30/4

Nghỉ lễ  Đc Thủy Nghỉ lễ  Đc Hạnh
   Đc Thêu    Đc Thêu

1/5

 Nghỉ lễ  Đc Thủy  Nghỉ lễ  Đc Hạnh
 Đc Hà    Đc Hà
Năm

 2/5

 Lên lớp  Đc. Thủy Lên lớp Đc Thủy
  Đc Thu Đc Thu
Sáu

3/5

Lên lớp  Đc. Hạnh Lên lớp Đc Hạnh
  Đc Thêu    Đc Thu
Bảy

4/5

 Lên lớp dạy bù TKB thứ ba 30/4 Đc Thủy  Lên lớp dạy bù TKB thứ tư (1/5)  Đc Hạnh
   Đc Hà  Đc Hằng

Chủ nhật: Lao động vệ sinh môi trường, học tập chính trị tại nhà văn hóa huyện.