Lịch công tác tuần 5 – Năm học 2019-2020

Tháng Tám 10, 2019 2:35 chiều

Lịch công tác tuần 5

                                                                                                                   Trực tuần: đc The

Thứ/ ngày Sáng Trực ban Chiều Trực ban
Hai

12/8

Sinh hoạt tập thể (7h-8h) Đc Hạnh  Sinh hoạt Câu lạc bộ bóng đá; bóng rổ, cờ vua từ 4h đến 5 h30 (Hóa, Cảnh)  Đc Hạnh
 Học kĩ năng sống Đc Hằng    Đc Hằng
Ba

13/8

 Sinh hoạt tập thể (7h-8h)  Đc Thủy  Tập huấn công tác thư viện (toàn bộ GV, NV)  Đc Thủy
 Ôn tập  Đc Hà    Đc Hà

14/8

Sinh hoạt tập thể (7h-8h)  Đc Hạnh  Sinh hoạt Câu lạc bộ bóng đá; bóng rổ, cờ vua từ 4h đến 5 h30 (Hóa, Cảnh)  Đc Hạnh
 Học kĩ năng sống  Đc Thêu  Phân loại sách thư viện (toàn bộ CB, GV, NV)  Đc Thêu
Năm

 15/8

Sinh hoạt tập thể (7h-8h)  Đc. Thủy Làm hồ sơ thư viện lớp, trường Đc Thủy
Ôn tập Đc Hằng   Đc Hằng
Sáu

16/8

Sinh hoạt tập thể (7h-8h)  Đc.Thủy Sinh hoạt Câu lạc bộ bóng đá; bóng rổ, cờ vua từ 4 h đến 5h30 (Hóa, Cảnh) Đc Thủy
 Học kĩ năng sống Đc Thu   Đc Thu
Bảy

17/8