Lịch công tác tuần 7 – Năm học 2018-2019

Tháng Tám 24, 2018 8:07 sáng

Tuần 7 (từ 27/8/2018 đến 01/9/2018)                                                      Trực tuần: 5C

Thứ/ ngày Sáng Trực ban Chiều Trực ban
Hai

27/8

Giao ban Đc Thủy Tập văn nghệ, nghi thức Đc Hạnh
Ôn tập Đc Hà Đc Thu
Ba

28/8

 Họp Ban đại diện CMHS, GVCN Đc  Thủy Tập văn nghệ, tập nghi thức Đc Hạnh
Đc Hà  Ôn tập Đc Thu

29/8

   Đc Thủy  Tổng duyệt văn nghệ, nghi thức  Đc Hạnh
Ôn tập  Đc Hà  Đc Thu
Năm

30/8

 Học nhiệm vụ năm học  Thủy Tổng lao động vệ sinh Đc Thủy
Đc Hà Đc Thu
Sáu

31/8

 Hội nghị CMHS cấp tiểu học Đc Thủy  Họp chuyên môn Đc Hạnh
Đc Hà Đc Thu
Bảy1/9