LỊCH TUẦN 29

Tháng Ba 27, 2017 7:13 sáng

LỊCH TUẦN 29

Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 2/4/2017

Lớp trực: 4D. Giáo viên trực: Đỗ Thị Thu Hương

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG TRỰC BAN BUỔI CHIỀU TRỰC BAN
HAI 27/3 Chào cờ đầu tuần.Lên lớp

 

Đ/c KhánhĐ/c Hà Lên lớp Đ/c ThủyĐ/c Thu
BA 28/3 Lên lớp Đ/c KhánhĐ/c Thêu Lên lớp Đ/c ThủyĐ/c Thu
29/3 Lên lớp Đ/c Khánh
Đ/c Hà
Lên lớp.Tập huấn LHPTNL.

TỔNG LĐVS TRƯỜNG HỌC.

Đ/c Thủy
Đ/c Thêu
NĂM 30/3 Lên lớp Đ/c KhánhĐ/c Thêu Lên lớp Đ/c Thủy
Đ/c Hà
SÁU 31/3 Lên lớp. Đ/c KhánhĐ/c Thu Lên lớp.Bình tuần Đ/c ThủyĐ/c Thêu

BẢY
1/4 Sinh hoạt CLB Đ/c KhánhĐ/c Thu
CN 2/4
Điều chỉnh, bổ sung: