LỊCH TUẦN 30

Tháng Tư 3, 2017 8:01 sáng

LỊCH TUẦN 30

Từ ngày 3/4/2017 đến ngày 9/4/2017

Lớp trực: 3A. Giáo viên trực: Trần Thị Thu Huyền

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG TRỰC BAN BUỔI CHIỀU TRỰC BAN
HAI 3/4 Chào cờ đầu tuần.

Lên lớp

Đ/c Khánh

Đ/c Hà

Lên lớp Đ/c Thủy

Đ/c Thu

BA 4/4 Lên lớp Đ/c Thủy

Đ/c Thêu

Lên lớp.

Họp hiệu trưởng

Đ/c Khánh

Đ/c Thu

5/4 Lên lớp Đ/c Thủy
Đ/c Hà
Lên lớp.Tập huấn LHPTNL. Đ/c Khánh
Đ/c Thêu
NĂM 6/4 Giỗ tổ Hùng Vương

(Nghỉ)

Đ/c Khánh

Đ/c Thêu

Nghỉ Đ/c Thủy
Đ/c Hà
SÁU 7/4 Lên lớp. Đ/c Khánh

Đ/c Thu

Lên lớp.

Bình tuần

Đ/c Thủy

Đ/c Thêu


BẢY
1/4 Sinh hoạt CLB Đ/c Khánh

Đ/c Thu

CN 2/4
Điều chỉnh, bổ sung: