LỊCH TUẦN 32

Tháng Tư 17, 2017 7:38 sáng

LỊCH TUẦN 32

Từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/4/2017

Lớp trực: 3C. Giáo viên trực: Triệu Thị Hương

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG TRỰC BAN BUỔI CHIỀU TRỰC BAN
HAI 17/4 Chào cờ đầu tuần.

Lên lớp.

Luyện tập LHPT NL

Đ/c Khánh

Đ/c Hà

Lên lớp.

Tổng vệ sinh toàn trường

 Đ/cThủyĐ/c Thu
BA 18/4 Lên lớp.

Luyện tập LHPT NL

Đ/c Khánh

Đ/c Thêu

Lên lớp.

Luyện tập LHPT NL.

Duẩn tập huấn YTTT Sở GD

Đ/c Thủy

Đ/c Thu

19/4 Lên lớp Đ/c Khánh
Đ/c Hà
Lên lớp.

Tập huấn LHPTNL.

Viết bài CĐ số 8.

Đ/c Thủy
Đ/c Thêu
NĂM 20/4 Lên lớp.

 

HS uống thuốc giun.

 

Luyện tập LHPT NL

Đ/c Khánh

Đ/c Thêu

Lên lớp Đ/c Thủy
Đ/c Hà
SÁU 21/4 Lên lớp.

Luyện tập LHPT NL

Đ/c Khánh

Đ/c Thu

Lên lớp.

Nộp DS,Bài viết chữ đẹp

 

Bình tuần

Đ/c Thủy

Đ/c Thêu


BẢY
22/4 Sinh hoạt CLB.

Luyện tập LHPT NL

Đ/c Khánh

Đ/c Thu

Luyện tập LHPT NL
CN 23/4
Điều chỉnh, bổ sung: