KẾ HOẠCH HÈ 2017 TH NAM TIẾN

Tháng Sáu 28, 2017 10:57 chiều

KẾ HOẠCH HÈ 2017 TH NAM TIẾN

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM TIẾN

       Số: 30/KH-TH NT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Nam Tiến, ngày 24 tháng 5 năm 2017

 KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động hè 2017

(Từ 01/6/2017 đến 01/8/2017)

Căn cứ công văn số 535/HD- SGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hè 2017;

 Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-PGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực về kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2017;

         Trường Tiểu học Nam Tiến xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐỊCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích

Nâng cao hiệu quả chăm sóc, quản lý học sinh; giáo dục ý thức chủ động phòng chống các tai nạn, tệ nạn xã hội cho học sinh trong kỳ nghỉ hè năm 2017; thông qua các hoạt động tạo tâm thế phấn khởi, chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới 2017-2018.

Nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm học mới.

  1. Yêu cầu

Nhà trường chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, chính quyền địa phương trên các địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú, tổ chức cho học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi bổ ích, lý thú, thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tránh lãng phí;  tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích các bậc cha mẹ học sinh tham gia, tránh áp đặt.

Việc tổ chức các hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trong hè theo đúng chỉ đạo của cơ quan quản lý và lãnh đạo địa phương, chương trình hoạt động của các nhà trường bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đoàn kết.

  1. NỘI DUNG
  2. Hoạt động hè của học sinh

          1.1. Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương

          – Nhà trường giới thiệu học sinh về hoạt động Đội tại nơi cư trú, bàn giao học sinh về gia đình quản lý.

          – Thông báo cho cha mẹ học sinh về kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục trong hè của nhà trường.

          1.2. Hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lao động công ích.

          – Tổ chức chức các hoạt động tham quan tại các khu di tích lịch sử, văn hóa…; mời các chuyên gia tâm lý, các nhà khoa học, các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, chức sắc tôn giáo… nói chuyện với học sinh về chủ đề mang tính giáo dục như: Công cha nghĩa mẹ, tình yêu thương, giáo dục giới tính, quyền và trách nhiệm của con người trong cộng đồng…; tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa nhân dịp lễ lớn, chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng và công trình ghi công liệt sỹ; đặc biệt quan tâm, chia sẻ tới gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

          – Phối hợp tổ chức cho học sinh tham gia các đội, nhóm thanh thiếu niên tình nguyện, chữ thập đỏ trên địa bàn dân cư do Đoàn Thanh niên địa phương quản lý; giáo dục học sinh tham gia giữ gìn địa phương Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn, tích cực tham gia phong trào vệ sinh môi trường ở khu dân cư; tham gia vệ sinh, tu sửa trường, lớp chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018.

          – Các gia đình hướng dẫn học sinh tham gia lao động sản xuất, làm việc  nhà với những công việc phù hợp.

          1.3. Giáo dục học sinh kỹ năng sống, phòng ngừa tệ nạn, tai nạn thương tích

          – Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, nguyện vọng của cha mẹ học sinh, phối hợp với các đơn vị, tổ chức có chức năng giáo dục kỹ năng sống đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt tổ chức các hoạt động rèn luyện,  giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đảm bảo an toàn, hiệu quả trên tinh thần tự nguyện. ( Giáo dục chương trình kỹ năng sống cho học sinh vào tháng 7 năm 2017 sau khi BGH và giáo viên được tập huấn chương trình giáo dục kỹ năng sống do công ty POKI cung cấp tài liệu chương trình.)

          – Công tác phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt chú ý phòng chống tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, dịch bệnh…; phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

          – Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quyền, bổn phận của trẻ em, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em; phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với hành vi sai trái của học sinh; quản lý học sinh trong dịp hè, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội; xây dựng phong cách học sinh ”Văn minh – Thanh lịch”.

          – Tăng cường giáo dục, định hướng cho học sinh ý thức tự chọn các nội dung khi sử dụng Internet theo hướng lành mạnh, bổ ích, đảm bảo sức khỏe phục vụ cho học tập; mở cửa thư viện cho học sinh đọc sách, báo.

          1.4. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

          – Tuyên truyền với phụ huynh học sinh tổ chức cho học sinh học lớp bơi chống đuối nước trong dịp hè.

Lớp bơi do thầy giáo Nguyễn Văn Lý (GV TD trường THCS Nam Tiến) chủ nhiệm tại địa chỉ: Bể bơi thôn Quần Lao – Xã Nam Lợi – Huyện Nam Trực.

– Hàng tuần vào các buổi chiều thứ 3;5;7 lớp võ TAEKWONDO được tập luyện gồm học sinh của trường và học sinh tại địa phương.

          – Phòng tin học, của nhà trường mở cửa để tạo điều kiện cho học sinh và nhân dân địa phương đến vui chơi, học tập.

  1. Hoạt động hè của cán bộ, giáo viên và công nhân viên

          2.1 Bồi dưỡng về tư tưởng chính trị

– Nhà trường tổ chức cho 100% cán bộ quản lí, giáo viên bồi dưỡng về nhận thức tư tưởng chính trị theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban Tuyên giáo huyện ủy, tổ chức triển khai học tập, bồi dưỡng chính trị cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và đất nước.

– Nắm tình hình tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các nhà trường. Đảm bảo công tác an toàn trường học, chống cháy nổ, quản lý tốt tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường.

          2.2. Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ

– Đối với CBQL, GV: Tổ chức cho 100% cán bộ quản lí , giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông; bồi dưỡng chuyên đề về nghiệp vụ chuyên môn, kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới, v.v…

 – Đối với cán bộ Đoàn – Đội: Phân công và chỉ đạo TPT Đội tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng các chuyên đề về hướng dẫn kỹ năng sinh hoạt cộng đồng; chuyên đề về các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành.

          2.3. Tham gia tổ chức các kì thi

          – Căn cứ công văn triệu tập của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường cử cán bộ, giáo viên tham gia các kì thi diễn ra trong dịp hè.

          – Quán triệt cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thi theo sự phân công của ngành.

          2.4. Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm trong hè

Kiểm tra và xử lý nghiêm việc dạy thêm và học thêm trái với quy định trong dịp hè và đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua trong năm học 2017 – 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

             –  P. Hiệu trưởng 1 xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra công tác hoạt động hè 2017.

          – Triển khai phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung về tổ chức hoạt động hè 2017 của nhà trường.

          – Trong quá trình tổ chức, thực hiện có những hiện tượng bất thường xảy ra xin báo về nhà trường qua số điện thoại thường trực: 02286505678.

          Đ/c Vũ Thị Thanh Thủy – Phó hiệu trưởng – Phụ trách trường ( Số điện thoại: 01249838894)

Đ/c Lê Văn Khánh – Phó hiệu trưởng ( Số điện thoại: 0944569565)

Trên đây là những hoạt động trọng tâm nhằm tổ chức thực hiện hoạt động hè 2017 của Trường Tiểu học Nam Tiến đạt kết quả tốt nhất./.                                  

 

 

Nơi nhận:                                                                P. HIỆU TRƯỞNG

       – PGD&ĐT huyện Nam Trực                          (đã ký tên, đóng dấu)                                                          

       – Lưu: VT.                           

 

 

                                                                                       Vũ Thị Thanh Thủy