Kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2019

Tháng Năm 20, 2019 10:17 sáng
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰCTRƯỜNG TIỂU HỌC NAM TIẾN       Số: …../KH-THNT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Nam Tiến, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động hè 2019

Căn cứ  vào Hướng dẫn của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực về tổ chức hoạt động hè năm 2019 cho học sinh, trường tiểu học Nam Tiến xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2019 cho học sinh với các nội dung cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội đối với công tác  quản lý, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục học sinh trong dịp hè 2019 thông qua các hoạt động tạo tâm thế phấn khởi, chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới 2019-2020;

Tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho học sinh trong dịp hè, giúp các em có kỳ nghỉ an toàn, vui, khỏe, bổ ích;

  1. Yêu cầu

Nhà trường chủ động phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội và chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động giáo dục và rèn kĩ năng sống,  hoạt động trải nghiệm, thực hành giao tiếp bằng tiếng nước ngoài, sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, … thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tránh lãng phí;  tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích các bậc cha mẹ học sinh tham gia, tránh áp đặt.

  1. NỘI DUNG
  2. Thời gian:

Từ 01.6.2019 đến 31.8 .2019

  1. Các công việc cụ thể:

2.1. Tham mưu, tuyên truyền, vận động

– Nhà trường chủ động tham mưu với Đảng ủy và chính quyền địa phương để chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện việc tuyên truyền, chăm sóc, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho trẻ em.

– Nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quyền, bốn phận của trẻ em, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em cho phụ huynh học sinh qua buổi họp CMHS cuối năm, qua phát thanh địa phương. Nhắc nhở phụ huynh giám sát con em mình để kịp thời phát hiện các hành vi sai trái và không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội.

– Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

– Tuyên truyền, phổ biến cho cha mẹ học sinh về những kiến thức, kỹ năng nuôi dạy trẻ, quản lý thời gian, việc học tập, vui chơi của học sinh, cảnh giác với việc tuyên truyền của các hội, tôn giáo hoạt động trái phép. Vận động cha mẹ học sinh tạo điều kiện cho con em mình được tham các hoạt động do địa phương, nhà trường tổ chức.

2.2. Tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương

– Nhà trường thông báo lịch nghỉ hè, bàn giao học sinh về gia đình quản lý trong thời gian từ 01.6.2019 đến 31.8.2019

– Xây dựng và thông báo cho cha mẹ học sinh về kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục trong hè của nhà trường.

– Tiếp nhận đăng kí tham gia các hoạt động hè của học sinh, lên kế hoạch tổ chức và quản lý học sinh thời gian tham gia hoạt động tại trường.

– Thông báo số điện thoại của trường, cử người trực để xử lý những tình huống bất thường.

2.3. Nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động hè 2019 cho học sinh.

2.3.1. Hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lao động công ích.

– Tổ chức chức tham quan tại khu di tích lịch sử, văn hóa đề Trần cho học sinh lớp 3-5.

– Tổ chức giới thiệu và tham quan tại khu di tích lịch sử, văn hóa của địa phương: Đền Đồng Quỹ, Đền Nam Trực, Bia ghi tội ác của giặc Pháp, làng nghề đúc đồng cho học sinh toàn trường.

– Tổ chức cho học sinh nghe nói chuyện chuyên đề về tình yêu thương của cha mẹ và trách nhiệm của người con.

– Tổ chức cho học sinh tham gia thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7.

– Phân công và tổ chức cho học sinh tham gia tổng lao động vệ sinh trường, vệ sinh khu vực được UBND xã phân công.

2.3.2. Giáo dục học sinh kỹ năng sống.

–  Phối hợp với công ty POKI (đơn vị có chức năng giáo dục kỹ năng sống đã được UBND, Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, phòng GD&ĐT huyện Nam Trực thẩm định và cấp phép) tổ chức các hoạt động rèn luyện, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đảm bảo an toàn, hiệu quả trên tinh thần tự nguyện.

– Tổ chức cho học sinh xem video hướng dẫn phòng chống xâm hại tình dục.

2.3.3. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Mở cửa thư viện cho học sinh đọc sách, báo trong hè.

– Tổ chức cho học sinh đăng kí tham gia và học taekowondo tại câu lạc bộ TDTT của trường.

– Tổ chức cho học sinh đăng kí tham gia và học múa, nhảy tại câu lạc bộ TDTT của trường.

– Tổ chức cho học sinh đăng kí tham gia học lập trình và thi đấu robot tại câu lạc bộ STEM của trường.

– Tổ chức cho học sinh đăng kí tham gia thực hành giao tiếp tại câu lạc bộ Tiếng Anh của trường.

2.3.4. Tổ chức phụ đạo và thi lại

Tổ chức cho nhưng học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học ôn tập và kiểm tra lại để tiếp tục xét lên lớp.

Thời gian phụ đạo bắt đầu từ 15.7.2019 đến 25.8.2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

–  Căn cứ vào hướng dẫn của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực, hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và phổ biến tới các bộ, giáo viên, nhân viên và CMHS của trường.  Báo cáo kế hoạch tổ chức hoạt động hè với Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện. Báo cáo với chính quyền địa phương để chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên nhân viên, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

– Phó hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm cho học sinh đăng kí tham gia hoạt động hè, tổng hợp số lượng học sinh tham gia các hoạt động hè của trường, chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động. Xây dựng lịch hoạt động chung và thông báo cho phụ huynh học sinh biết. Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia hoạt động hè.

– Giáo viên chủ nhiệm các lớp tổ chức cho học sinh đăng kí và lập danh sách gửi về phó hiệu trưởng nhà trường. Phổ biến cho phụ huynh lớp mình kế hoạch, lịch hoạt động chung của trường. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công.

– Giáo viên, nhân viên phụ trách tổ chức các hoạt động xây dựng nội dung hoạt động cụ thể và chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức tốt nội dung đã xây dựng, quản lý học sinh tham gia hoạt động do mình phụ trách.

– Cha mẹ học sinh căn cứ vào nguyện vọng của con em mình đăng kí với giáo viên chủ nhiệm hoạt động muốn tham gia. Có trách nhiệm đưa đón con đúng giờ, quản lý học sinh ngoài giờ tham gia hoạt động ở trường, thực hiện đầy đủ các yêu cầu về trang phục, đồ dùng thực hành, luyện tập của cán bộ phụ trách hoạt động và đóng góp theo quy định.

– Học sinh tuân thủ nghiêm túc các quy định của cán bộ phụ trách hoạt động, quy định của trường. Đoàn kết với bạn bè, luôn quan tâm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2019 cho học sinh của trường tiểu học Nam Tiến.  Nhà trường nghiêm cấm giáo viên của nhà trường tổ chức dạy thêm, nghiêm cấm tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn trường quản lý. Nhà trường lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, nhân dân địa phương trong thời gian hè gồm:

  • Số điện thoại thường trực:
  • Số điện thoại hiệu trưởng: 0969846555
  • Số điện thoại của phó hiệu trưởng: 0849838894

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực (để b/c)

– Đảng ủy, UBND xã Nam Tiến (để b/c) 

– Lưu VP                                                                                                                          Lê Thị Hạnh